این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

نخستین کنگره دندانپزشکی ایران شاخه خراسان
همراهی همایش با نخستین کنگره دندانپزشکی ایران شاخه خراسان
چهارمین کنگره آسیب شناسی دهان، فک و صورت همراه با نخستین کنگره دندانپزشکی ایران شاخه خراسان در تاریخ 10 الی 13 مرداد ماه سال جاری در محل هتل پردیسان برگزار می گردد.

آدرس وب سایت:
http://ida-dent.com/3179back2017-05-04Voting is5 time