این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

ایمونوپاتولوژی حفره دهان
پاتولوژی مولکولار و ژنتیک ضایعات سر و گردن


 1. ایمونوپاتولوژی حفره دهان
 2. 2.    پاتولوژی مولکولار و ژنتیک ضایعات سر و گردن
 3. 3.    دندانپزشکی قانونی
 4. 4.    سلول های بنیادی و ضایعات سرو گردن
 5. 5.    بازسازی ضایعات سر و گردن با رویکرد آسیب شناسی (جراحی، پروتز، ارتدنسی)
 6. 6.    مطالعات فراساختاری میکروسکوپ الکترونی
 7. 7.    بیوپسی و سیتوپاتولوژی سر و گردن
 8. 8.    اپیدمیولوژی و نقش عوامل محیطی در ضایعات سر و گردن
 9. 9.    انکولوژی سر و گردن
 10. 10.    پاتولوژی استخوان و بافت نرم، غدد بزاقی و ضایعات ادنتوژنیک
 11. 11.    پاتولوژی و تعاملات بین رشته ای
 12. 12.    پاتولوژی و مطالعات حیوانی


 13. در صورتی که متن مورد نظر شما زیاد است بهتر است خلاصه آن را در جعبه صفحه اصلی بنویسید و کل متن را در این قسمت قرار دهید .