این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

صفحه اصلی > تماس با ما
.: تماس با ما

محل برگزاری همایش : دانشکده دندانپزشکی مشهد
برگزار کنندگان همایش : گروه آسیب شناسی دهان، فک وصورت دانشکده دندانپزشکی مشهد با همکاری مرکز تحقیقات بیماریهای دهان، فک و صورت

آدرس دبیرخانه : دانشکده دندانپزشکی مشهد- مرکز تحقیقات بیماریهای دهان، فک وصورت

تلفن : 38829520

فکس : 05138829500

صندوق پستی / کد پستی : 91735 صندوق پستی: 984

پست الکترونیک: cong.iop@mums.ac.ir

آدرس سایت همایش : http://cong-iop.mums.ac.ir